blank

Get Adobe Flash player

Hae sivustolta

Ansiosidonnainen päiväraha

Työttömyyskassan jäsenelle maksetaan ansiosidonnaista päivärahaa, mikäli tämä on ollut kassan jäsen välittömästi työttömyyttä edeltäneiden kymmenen kuukauden ajan, maksanut jäsenmaksunsa ja täyttää työssäoloehdon.

Jos jäsen ei ole saanut ansio- tai peruspäivärajaa 1.1.1997 tai sen jälkeen, on työssäoloehdon pituus 43 viikkoa (alkuehto). Jos jäsenelle taas on maksettu ansio- tai peruspäivärajaa 1.1.1997 tai sen jälkeen, on työssäoloehdon pituus 34 viikkoa (paluuehto).

Ansiosidonnainen päiväraha muodostuu peruspäivärahasta eli perusosasta (25,63 € /päivä vuonna 2009) ja tulojen perusteella laskettavasta ansio-osasta. Ansio-osa on 45 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkka ylittää 2 306,70 euroa (= 90 x peruspäivärahan määrä), ansio-osa alenee ylimenevältä osalta 20 prosenttiin. Työttömyysetuuksiin kuuluu myös lapsikorotus.

Ansiopäiväraha lasketaan työttömyyttä edeltävän joko 43 tai 34 työssäoloehdon täyttävän kalenteriviikon vakiintuneista, veron ennakonpidätyksen alaisista tuloista. Kausiluonteisessa tai epäsäännöllisessä työssä huomioidaan työttömyyttä edeltäneen 12 kalenterikuukauden tulot. Palkkatulosta vähennetään lomarahat ja lomakorvaukset. Näiden erien vähentämisen jälkeen vähennetään 4,5 % joka vastaa palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja.

Myös ansiopäivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa enintään 500 päivältä, ja sekin on veronalaista tuloa. Työttömyysturvalain mukaista osa-aikatyötä ja keikkatyötä tekevä sekä lain määrittämässä lomautustilanteessa oleva henkilö voi saada soviteltua päivärahaa.

Mikäli et heti valmistumisen jälkeen löydä töitä,, voit hakea ansiosidonnaista päivärahaa työttömyyskassasta, edellyttäen että olet opiskeluaikana ollut työttömyyskassan jäsen ja täyttänyt työttömyysturvalain edellyttämät vähimmäisehdot.

Lisätietoja ansiosidonnaisesta päivärahasta saat työttömyyskassastasi sekä Työttömyyskassojen yhteisjärjestö TYJ:n verkkosivuilta.

TYJ:n sivuilta löydät myös laskurin, jolla voit arvioida oman ansiopäivärahasi suuruuden (rullaa aivan sivun loppuun).