blank

Get Adobe Flash player

Hae sivustolta

Opintovapaa

Opiskella voi myös työelämässä ollessaan: opintovapaa tarjoaa opiskelumahdollisuuden työssä käyville. Työntekijällä on oikeus opintovapaaseen, jos hän on ollut saman työnantajan palveluksessa vähintään vuoden.

Opintovapaata voi saada enintään kaksi vuotta viiden vuoden aikana. Vapaan voi käyttää yhdessä tai useammassa jaksossa. Jos työsuhde on kestänyt alle vuoden mutta vähintään kolme kuukautta, opintovapaan pituus on enintään viisi päivää.

Opintovapaa on palkatonta, ellei siitä ole erikseen työnantajan kanssa toisin sovittu. Palkattomalla opintovapaalla opiskeleva voi saada opintoihinsa esimerkiksi aikuiskoulutustukea, joka on ansiosidonnainen etuus. Tukiajan pituus riippuu työhistorian pituudesta. Tuen saaminen edellyttää vähintään viiden vuoden työhistoriaa.

Opintovapaan ajalta ei pääsääntöisesti kerry työsuhteen perusteella määräytyviä etuuksia. Opintovapaan ajalta kertyy kuitenkin vuosilomaa 30 työpäivältä lomanmääräytymisvuodessa sillä edellytyksellä, että työntekijä on välittömästi opintovapaan jälkeen palannut työhön.

Työnantaja voi siirtää opintovapaan alkamisajankohtaa, jos opintovapaasta aiheutuu tuntuvaa haittaa.

Lisätietoja opintovapaasta löytyy esimerkiksi Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta.