blank

Get Adobe Flash player

Hae sivustolta

Perehdyttäminen

Hyvä perehdytys on työnteon perusedellytys. Perehdytyksellä työntekijä opastetaan ”talon tavoille” ja luodaan hänelle perustaidot toimia uudessa tehtävässä. Perehdytystä tarvitaan aina kun työntekijä aloittaa uudessa työssä, työtehtävät/menetelmät vaihtuvat samassa työpaikassa, työntekijä on ollut pitkään poissa töistä tai työtehtävä toistuu harvoin.

Työterveyslaitoksen mukaan kaikki uudet työntekijät on perehdytettävä seuraavilla tasoilla:

Yritys ja sidosryhmät

  • toimiala ja lainsäädäntö
  • yritysorganisaatio
  • henkilöstöpolitiikka
  • toimintatavat

 Osasto/työyhteisö

  • työntekijät
  • työympäristö

 Työhön opastaminen

  • vastuut ja valtuudet
  • työn opastus ja siihen liittyvät laitteet ym.
  • yhteydet asiakkaisiin

Lähde: Työterveyslaitoksen verkkosivut

Perehdyttäminen on työntekijän kannalta erittäin tärkeää: sen avulla hän oppii toimimaan työyhteisössä ja työtehtävissään oikealla tavalla. Perehdyttämisen kautta uudelle työntekijälle tehdään tutuksi mm. työtoverit, työpaikalla noudatettavat käytöstavat, pukeutumiskoodit, työajat ja tauot, työ- ja sosiaalitilat sekä työterveyshuolto ja luottamusmiestoiminta. Työntekijän kannattaa omalta osaltaankin huolehtia riittävän perehdytyksen saamisesta.

Työturvallisuuslain mukaan työnantaja on velvollinen antamaan työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä ennen uuden työn tai tehtävän aloittamista. Työntekijä tulee perehdyttää työhön, työpaikan työolosuhteisiin, työ- ja tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaoppiseen käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin. Työntekijälle tulee myös antaa opetusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen estämiseksi sekä työstä aiheutuvan turvallisuutta tai terveyttä uhkaavan vaaran tai haitan välttämiseksi.