blank

Get Adobe Flash player

Hae sivustolta

Työhakemus ja ansioluettelo

Työhakemuksen ja ansioluettelon laadintaan on olemassa useita ohjeita, joista tässä on esitelty yhdet. Myös monet työnvälityspalvelut tarjoavat verkkosivuillaan vinkkejä hakemuksen ja ansioluettelon laadintaan.

 

Työhakemus

Työhakemus on vastaus työpaikkailmoitukseen. Aloita hakemuksesi laadinta siis lukemalla työpaikkailmoitus vielä kertaalleen läpi, ja tarkistamalla siitä, mitä ominaisuuksia (koulutus, kielitaito, muut ominaisuudet) työhön valittavalta edellytetään. Hakemuksessasi sinun tulee osoittaa omaavasi vaaditut ominaisuudet. Jollet omista niistä kaikkia, tuo sekin reilusti ilmi ja kerro, miten paikkaat kyseisen vajeen muilla hyvillä ominaisuuksillasi.

Laadi työhakemus kuhunkin hakemaasi paikkaan erikseen – älä siis monista yhtä ja samaa hakemusta kaikkialle. Copypastaus ei ole suositeltavaa, koska tekstiin voi helposti jäädä kohta, joka paljastaa hakemuksen olevan alun perin jonnekin toisaalle kirjoitettu, eikä se luo hyvää kuvaa hakemuksen lukijan silmissä.

Perustele hakemuksessasi, miksi haluat kyseiseen tehtävään/yritykseen. Kerro, millainen työ- ja koulutushistoria sinulla on, millaisissa tehtävissä viihdyt ja millainen työntekijä olet. Perustele miksi juuri sinut tulisi valita kyseiseen tehtävään. Älä ole turhan vaatimaton, mutta muista kuitenkin pysyä totuudessa. Liitä hakemukseen oma kuvasi, jos sitä on työpaikkailmoituksessa pyydetty.

Työhakemuksen tulee olla sisällöltään asiallinen, looginen ja kirjoitusvirheetön. Hakemuksen suosituspituus on yksi paperiliuska (A4). On hyvä kikka luetuttaa hakemus jollakulla toisella henkilöllä (esim. äiti tai isä, sisar, ystävä, opettaja) ennen sen lähettämistä. Oma silmä saattaa sokeutua kirjoitus- ja asiavirheelle, jotka taas toinen lukija huomaa helpommin. Samalla voit pyytää palautetta, saisiko se lukijan kiinnostumaan sinusta työnhakijana.

Hakemuksessa voidaan myös pyytää esittämään palkkatoive. Tällöin sinun tulisi pystyä arvioimaan oman työsuorituksesi rahallinen arvo. Saattaa kuulostaa hankalalta, mutta ei huolta: tässä sinua auttavat ammattiliitot ja niiden solmimat työehtosopimukset. Toimialakohtaiset työehtosopimukset määrittelevät vähimmäispalkat työtehtävien ja niiden vaativuusasteiden mukaan. Hakemasi tehtävän palkkatason arvioinnissa saat apua työehtosopimuksen solmineesta ammattiliitosta. Voit myös aina kirjoittaa hakemukseen keskustelevasi palkasta esim. haastattelutilanteessa, tai että pyydät työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Ansioluettelo

Ansioluettelo eli CV täydentää työhakemusta. Siitä ilmenee hakijan osaaminen, koulutus ja työkokemus.

Myös ansioluettelo tulee laatia jokaiseen haettavaan tehtävään erikseen. Tällöin ansioluettelon sisältöä voi painottaa sopivalla tavalla.

Ansioluettelon tavanomaisimmat otsikot ovat:

  • henkilötiedot
  • koulutus
  • työkokemus
  • osaaminen
  • erityisosaaminen
  • uottamustehtävät
  • kielitaito
  • harrastukset
  • suosittelijat / lähempiä tietoja antavat

Ansioluettelon tiedot esitetään uusimmasta vanhimpaan, eli järjestyksessä tuorein tieto ensin. Ansioluettelon tulee olla selkeä ja ytimekäs, sekä korostaa haettavan tehtävän kannalta olennaisia asioita. Myös ansioluettelo on hyvä luetuttaa jollakulla toisella ennen lähettämistä. Ansioluettelon suosituspituus on korkeintaan kaksi paperiliuskaa (A4).

Nuoren työnhakijan kannattaa mainita työkokemuksen osalta kaikki mahdollinen, vaikka se olisikin vain naapurin nurmikonleikkuutta tai lastenvahtina toimimista. Silloin kun iän puolesta ei ole mahdollista omata pitkää työhistoriaa, arvostetaan taatusti kaikkea mitä on tehnyt. Luottamustehtävien kohdalla voi mainita esim. toiminnan oppilas-/opiskelijakunnassa tai harrastuskerhoissa. Mainitse ansioluettelossa myös, mikäli olet esimerkiksi tehnyt vapaaehtoistyötä tai osallistunut kielikurssille.

Suosittelijaksi voit nimetä esimerkiksi entisen työnantajan tai esimiehen, työkaverin, opettajan tai harrastuskerhon ohjaajan. Muista pyytää aina etukäteen lupa mainita henkilö suosittelijanasi.

Ansioluettelon tietojen tulee olla totuudenmukaisia ja virheettömiä. Työ-/koulutushistorian tulisi olla aukoton. Jos siis olet viettänyt vaikkapa välivuotta peruskoulun tai lukion jälkeen, tuo jollain tapaa esiin se, mitä sen vuoden aikana teit.

Työhakemuksen ja ansioluettelon lisäksi ei lähetetä muita liitteitä, esim. todistusjäljennöksiä, ellei niitä ole erikseen pyydetty.

Työhakemus ja ansioluettelo muodostavat myyntikirjeesi: niiden perusteella sinut joko kutsutaan tai ei kutsuta työhaastatteluun. Niihin kannattaa siis käyttää aikaa ja huolellisuutta!